JUS KVIECIAMI DALYVAUTI

 

Kada: sekmadieni, birzelio 13, 10:30 v.r.

Kur: Sv. Petro Lietuviu Baznycioje ir parapijos saleje

Kas: Ypatingos misios uz lietuvius, istremtus i Sibira per baisuji 1941-ju metu birzeli.

 

 

Po misiu seks

Susiburimas paremti Sv. Petro Lietuviu Parapijos islaikyma

ir

Susirinkimas saleje pamineti baisiojo birzelio tremimus.

 

Devekite tautinius rubus, jei turite!

Atsineskite lietuvos veliavas!

Sukaupkime energija ir entuziazma siam svarbiam ivykiui.

Parodykite savo pasiryzima islaikyti parapija!

Sv. Petro Lietuviu Parapijos Remeju veiklos zinios randasi www.savestpeter.org

Siuskite savo patarimus, klausymus bei komentarus

wecare@savestpeter.org